ФІНАНСОВА ГРУПА IQ
  Головне меню


  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про прийняття рішення про продовження строку діяльності
  ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФІНАНС АУТСОРСИНГ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ»

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» повідомляє учасників ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФІНАНС АУТСОРСИНГ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» (далі – ЗНВПІФ «ФІНАНС АУТСОРСИНГ»), що Загальними Зборами Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» (протокол № 1/1 від 31 січня 2023 року) прийнято рішення щодо продовження строку діяльності ЗНВПІФ «ФІНАНС АУТСОРСИНГ» до 01 квітня 2032 року.

  ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ «ФІНАНС АУТСОРСИНГ», які не згодні з прийнятим рішенням про продовження діяльності ЗНВПІФ «ФІНАНС АУТСОРСИНГ», в наступному порядку:

  1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: бульвар Вацлава Гавела, 8, м. Київ, Україна.

  2) Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи:

  - фізичними особами: Заявка на викуп цінних паперів (за формою, наведеною в додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338); оригінали інвестиційних сертифікатів; засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України; засвідчений фізичною особою документ, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  - юридичними особами: Заявка на викуп цінних паперів (за формою, наведеною в додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338); оригінали інвестиційних сертифікатів; засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; засвідчена у встановленому порядку; копія документа, на підставі якого діє юридична особа (статут, положення, тощо); засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує повноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи.

  Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

  3) Викуп інвестиційних сертифікатів у учасників здійснюються за їх розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку діяльності ЗНВПІФ «ФІНАНС АУТСОРСИНГ».

  4) Дата початку приймання заявок від учасників – 31 січня 2023 року; дата закінчення приймання заявок від учасників – 30 квітня 2023 року.

  5) Розрахунки з учасниками здійснюватимуться з 30 липня 2023 року по 30 серпня 2023 року шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у заявці про викуп рахунок.

  6) У разі неможливості здійснення розрахунків з особою, яка відповідно до заявки про викуп передала ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» інвестиційні сертифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  Оголошення

  Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні введено воєнний стан.

  ПРОТЯГОМ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ «IQ» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ВІДВІДУВАЧІ У ПРИМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ ГРУПИ «IQ» ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ЛИШЕ З ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

  З усіх питань звертайтеся до співробітників компаній Групи «IQ» телефоном або електронною поштою