ФІНАНСОВА ГРУПА IQ
  Головне меню


  РІШЕННЯ
  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ НА ПРЕД'ЯВНИКА ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФІНАНС АУТСОРСИНГ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ (РІШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ)

  1. Інформація щодо Емітента
  Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ».
  Скорочене найменування: ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ».
  Код за ЄДРПОУ: 32658026.
  Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8.
  Контакти: т./ф. (044) 497-59-52; E-mail: technology@iq-group.kiev.ua.
  Дата державної реєстрації: 31.10.2003 р.
  Відомості про посадових осіб (прізвище, ім'я, по батькові, посада), пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного):
  Токман Тетяна Валеріївна, в.о. генерального директора, часткою в статутному капіталі не володіє;
  Євсюков Володимир Миколайович, посадова особа Служби внутрішнього аудиту (контролю), часткою в статутному капіталі не володіє.

  2. Інформація щодо Фонду
  Повне найменування: ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНС АУТСОРСИНГ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ».
  Скорочене найменування: ЗНВПІФ «ФІНАНС АУТСОРСИНГ».
  Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: 04.03.2005 р., № 124.
  Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування: 233124.
  Термін закінчення діяльності пайового фонду (для строкового пайового фонду) у форматі дд/мм/рр: 01/04/32.

  3. Інформація про інвестиційні сертифікати на пред’явника Фонду
  Дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів: 06.04.2005 р., № 130.
  Загальна номінальна вартість випуску інвестиційних сертифікатів, грн: десять мільйонів.
  Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн: десять тисяч.
  Кількість інвестиційних сертифікатів у випуску, штук: 1000.
  Форма існування інвестиційних сертифікатів: документарна.
  Форма випуску інвестиційних сертифікатів: на пред’явника.
  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA102075GA06.

  4. Загальна кількість інвестиційних сертифікатів на пред'явника Фонду, які знаходяться в обігу станом на дату прийняття підготовчого рішення: 58 штук.

  5. Реквізити Центрального депозитарію цінних паперів
  Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
  Код за ЄДРПОУ: 30370711.
  Місцезнаходження: м. Київ, вулиця Тропініна, 7-Г.
  Засоби зв'язку: т./ф. (044) 363-04-00; E-mail: helpdesk@csd.ua.

  6. Інформація про викуплені інвестиційні сертифікати на пред'явника Фонду
  Кількість, штук: 942.
  Загальна номінальна вартість, грн: 9 420 000.
  Відсоток у випуску: 94,2.

  7. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію здійснюється шляхом розміщення рішення про дематеріалізацію на вебсайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.


  Дирекція ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ»  Оголошення

  Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні введено воєнний стан.

  ПРОТЯГОМ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ «IQ» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ВІДВІДУВАЧІ У ПРИМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ ГРУПИ «IQ» ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ЛИШЕ З ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

  З усіх питань звертайтеся до співробітників компаній Групи «IQ» телефоном або електронною поштою