РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К'Ю - ТЕХНОЛОДЖІ»
ЗА 2021 РІК


Форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»

Форма №4 «Звіт про власний капітал»

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора


Річна фінансова звітність в єдиному електронному форматі, визначеному Міністерством фінансів України, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності